handleRUM

handleRUM skaber rum for fællesskab, sundhed og bæredygtighed

Vil jeres organisation blive bedre til at inddrage civil- og lokalsamfund i jeres opgaveløsning for at sikre ansvarlig, helhedsorienteret og strategisk brug af lokale ressourcer?

handleRUM hjælper jeres organisation eller institution med at understøtte og fremme inkluderende lokale fællesskaber ved at facilitere, formidle viden og rådgive om:

  • Frivillighed og lokal handlekraft
  • Samskabelsesprocesser
  • Inddragelse af civil- og lokalsamfund på strategisk niveau og i praksis
  • Borgerinddragelsesprocesser
  • Social bæredygtig byudvikling.

 

Formidling, rådgivning og facilitering

Konkret tilbyder handleRUM:

 

Bag handleRUM står Lise Holm Rasmussen.

Lokalsamfund
Vi har alle brug for opbyggende lokalsamfund for at vokse som mennesker.

Civil- og lokalsamfundsinddragelse //Det handler om at skabe robuste og inkluderende fællesskaber og lokalsamfund. handleRUM arbejder derfor for, at vi tænker frivillighed bredere end den enkelte frivillige, der bidrager ved fx at være besøgsven – og skaber rammer, der gør det muligt for alle at bidrage. Også selvom man er i en udsat og sårbar situation på grund af for eksempel alderdom, psykisk sygdom eller handicap.Fællesskab

Handlekraft //

Fællesskab //Vi gror som mennesker, når vi er en del af og bidrager til et fællesskab. Derfor er det vigtigt, at vi understøtter og fremmer fællesskaber på tværs i vores egne liv og i de liv, vi holder i vores hænder. Det handler ikke kun om at invitere ind. Det handler også om at skabe nogle rammer, som både gør det let at træde ind og tage del.

Sundhedsfremme //Ordsproget “It takes a village to raise a child” illustrerer, at sundhed involverer vores omgivelser i både social og fysisk forstand. Det er det tankesæt, som lægger til grund for både WHO’s og handleRUMs tilgang til sundhedsfremme i formidlingssituationer samt ved udvikling af projekter og aktiviteter.

Bæredygtighed //FN’s verdensmål er vores fremtid: http://un.dk/da/om-fn/verdensmaalene.

Forstørret fællesskab
Vi kan forstørre de fællesskaber, der allerede eksisterer ved med strategisk sigte at fremme og understøtte det, der virker.