handleRUM

handleRUM's logohandleRUM skaber rum for fællesskab og sundhed gennem aktiv inddragelse af civil- og lokalsamfund.

Vil I øge beboernes sundhed og trivsel på jeres botilbud eller plejecenter ved at inddrage civil- og lokalsamfundet aktivt i jeres hverdag?

handleRUM hjælper plejecentre, botilbud og andre institutioner på ældre- og socialområdet med at understøtte og fremme inkluderende lokale fællesskaber ved at facilitere, formidle viden og rådgive om:

  • Frivillighed og lokal handlekraft
  • Samskabelsesprocesser
  • Inddragelse af civil- og lokalsamfund på strategisk niveau og i praksis
  • Borger- og brugerinddragelsesprocesser
  • Sundhedsfremmende planlægning.

Ydelser

Formidling, rådgivning og facilitering

handleRUM tilbyder:

  • Kurser i, hvordan medarbejdere på plejecentre og botilbud kan understøtte beboernes sundhed og trivsel ved at arbejde med inddragelse af frivillige og lokalsamfund
  • Procesforløb, der understøtter plejecentre og botilbuds samarbejde med frivillige og lokalsamfund med fokus på at fremme beboernes sundhed og trivsel
  • Sparring samt idé- og projektudvikling i relation til civil- og lokalsamfundsinddragelse på social- og sundhedsområdet.

Specialiseret viden på social- og sundhedsområdet

handleRUM er specialiseret i civil- og lokalsamfundsinddragelse på social- og sundhedsområdet. Derfor kan handleRUM bidrage med viden om og praktisk indsigt i, hvordan plejecentre og botilbud kan arbejde med frivillighed samt samarbejde med frivillige og lokalsamfund for at øge beboernes sundhed og trivsel. Derudover kan handleRUM bidrage med viden om, hvordan de lokale og frivillige kræfter tiltrækkes, motiveres og fastholdes.

Anbefalinger

“Én af Lises klare styrker er, at hun bidrager til opgaveløsningerne med nye perspektiver… Lise har sat et tydeligt spor via hendes ideer og perspektiver, som klart vil skinne igennem på de færdige projekter, i tiden der kommer”.

– Helene, frivilligkoordinator i Solrød Kommune

Baggrund

Trivsel i fællesskab

Vores trivsel er i høj grad et spørgsmål om, hvorvidt vi har mulighed for at være en del af og bidrage til fællesskabet. Det handler om at mærke, at vi har en betydning for andre og, at vi er en del af et socialt netværk. Selvom vi er i en udsat og sårbar situation på grund af for eksempel et handicap, alderdom eller psykisk sygdom – og måske bor på et botilbud eller et plejecenter – har vi stadig behov for fællesskab, socialt samvær og sociale aktiviteter. I sådanne situationer har vi måske brug for hjælp – ikke kun til praktiske gøremål og personlig pleje, men også til at række ud til omverdenen.

Frivillige giver social kontakt

Og her kan civil- og lokalsamfundet bidrage: Frivillige kan give social kontakt og stå for sociale aktiviteter og lokalsamfundet kan være med til at bringe liv og give nogle nye oplevelser. Det er nemlig netop, når botilbud og plejecentre åbner sig mod omverdenen, at frivillighed og fællesskab kan blive en del af institutionens hverdag.

Frivillighed kræver viden og kompetencer

At inddrage frivillige og samarbejde med lokalsamfundet kræver imidlertid en fokuseret indsats blandt medarbejdere og ledelse. Frivillige står ikke bare i kø og inddragelse kræver viden og kompetencer, hvis både beboere, medarbejdere og frivillige skal have noget ud af samarbejdet. Derfor skaber handleRUM rum for fællesskab og sundhed ved at facilitere, formidle viden og rådgive om civil- og lokalsamfundsinddragelse på social- og sundhedsområdet.

handleRUM kan hjælpe jer, så I får den viden og de kompetencer, der sikrer, at samarbejdet med frivillige og lokalsamfund bliver en succes på jeres botilbud eller plejecenter.