Velkommen til handleRUM

Har I brug for nye redskaber og inspiration til at engagere mennesker i den bæredygtige omstilling?

Har I svært ved at trænge igennem til jeres målgruppe og få dem til at interessere sig for FN’s verdensmål, lokale klimaambitioner eller bæredygtig levevis? Eller vil I gerne understøtte, at jeres målgruppe tager aktivt del i deres lokalsamfund?

I kan få hjælp af handleRUM, hvis I har brug for inspiration og nye redskaber. Eller samlede løsninger til en styrket dialog og et handlingsorienteret samarbejde med jeres målgruppe.

Vi brænder nemlig for, at I lykkes med at engagere mennesker i forandringsskabende aktiviteter og fællesskaber. Det er vores ambition, at I bliver verdensmestre til skabe bæredygtige handlinger i samarbejde med civil- og lokalsamfundet.

Specialist i lokalsamfund

I handleRUM er vi specialister i, hvordan offentlige og civile organisationer kan engagere mennesker i forandringsskabende aktiviteter og fællesskaber – og dermed skabe rum for sundhed og bæredygtighed.

Vi forstår os på lokalsamfund og det forgrenede net af ressourcer og aktører, som ligger gemt under overfladen klar til at blive aktiveret. Og vi har redskaber, der kan understøtte menneskers deltagelse i den bæredygtige omstilling lokalt.