Bæredygtig borgerinddragelse

Vil I møde borgerne i øjenhøjde og sikre bred deltagelse?

Har I svært ved at trænge igennem til borgerne og få dem til at engagere sig i udviklingen af deres by, lokale klimaambitioner eller realiseringen af FN’s verdensmål lokalt? Eller vil I gerne understøtte, at jeres målgruppe tager aktivt del i deres lokalsamfund og i samskabelse af velfærd?

Fra Tordenskjolds soldater til bredt engagement

Politikerne er trætte af at kun at møde Tordenskjolds soldater eller de sure hoveder, der modsætter sig enhver forandring. I savner måske brugbare outputs og processer, der kan sikre en bredere og mere engageret deltagelse. Og som kan understøtte lokalt ejerskab og fællesskab på tværs.

I kan få hjælp af konsulentvirksomheden handleRUM, hvis I har brug for inspiration og nye redskaber til at engagere mennesker i deres by og lokalsamfund.

Kontakt os for et uforpligtende møde.

I handleRUM brænder vi nemlig for at levere løsninger til en styrket dialog og et handlingsorienteret samarbejde med jeres målgruppe. Og det er vores ambition, at I får succes med jeres inddragelse af borgere, civil- og lokalsamfund.

Specialist i lokalt engagement og deltagelse

I handleRUM er vi specialister i, hvordan offentlige og civile organisationer kan engagere mennesker i forandringsskabende processer, fællesskaber og aktiviteter – og skabe rum for sundhed og bæredygtighed.

Vi forstår os på lokalsamfund og det forgrenede net af ressourcer og aktører, som ligger gemt under overfladen klar til at blive aktiveret. Og vi har redskaber, der kan sikre øjenhøjde-dialog og understøtte menneskers engagement og deltagelse.

Læs mere om handleRUM og arbejdet med bæredygtig inddragelse af borgere, civil- og lokalsamfund.

Bæredygtig borgerinddragelse

Få inspiration til at engagere mennesker i deres by eller lokalsamfund

Få handleRUM’s nyhedsbrev i din indbakke 6 gange om året

* indicates required



Bæredygig borgerinddragelse

Bæredygtig borgerinddragelse

// Skaber RUM for fællesskab, sundhed og bæredygtighed

//Hjælper organisationer med at engagere mennesker i processer, fællesskaber og aktiviteter, der fremmer opnåelsen af FN’s verdensmål.