Bag om

ProfilbilledeBag handleRUM står byplanlægger og formidler Lise Holm Rasmussen.

Mission

Det er min mission at skabe rum for, at alle mennesker kan være en del af fællesskabet og opleve, at de hører til og har noget at tilbyde.

Derfor hjælper jeg organisationer og institutioner med at understøtte og fremme inkluderende lokale fællesskaber.

Det gør jeg ved at facilitere, formidle viden og rådgive om:

  • Frivillighed og lokal handlekraft
  • Samskabelsesprocesser
  • Inddragelse af civil- og lokalsamfund på strategisk niveau og i praksis
  • Borgerinddragelsesprocesser
  • Social bæredygtig byudvikling.

Baggrund

Min faglige baggrund omfatter blandt andet en kandidatgrad i Plan, By & Proces samt Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier fra Roskilde Universitet. Tidligere har jeg arbejdet med civilsamfundsinddragelse, borgerinddragelse, lokaldemokrati og bæredygtig byudvikling i den kommunale, den almene og den frivillige sektor.

Kontakt Lise Holm Rasmussen på handleRUM@gmail.com og hør nærmere om mulighederne.