Bag handleRUM

handleRUM er stiftet af by- og sundhedsfremmeplanlægger Lise Holm-Rasmussen.

Baggrund

Lises faglige baggrund omfatter en kandidatgrad i Plan, By & Proces samt Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier fra Roskilde Universitet. Derudover har Lise en professionsbachelor i Sundhedskommunikation fra det, der i dag hedder Københavns Professionshøjskole.

Lise har blandt andet arbejdet med civil- og lokalsamfundsinddragelse i Økonomiforvaltningen og i Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Hun kan også trække på erfaring fra både den almene boligsektor og den frivillige verden.

Én af Lises klare styrker er, at hun bidrager med nye perspektiver på løsningerne.
Lise har sat et tydeligt spor via hendes ideer og perspektiver, som klart vil skinne igennem på de færdige projekter, i tiden der kommer.

Helene Pihl, frivilligkonsulent i Solrød Kommune

Udover at drive virksomheden handleRUM er Lise aktiv i sit eget lokalsamfund, og har her blandt andet været (med-)initiativtager til Projekt Hej Klimavenlige Vej, et barselsnetværk samt en tilbagevendende fællesspisning på tværs af en børneinstitution og et plejehjem.

Kontakt

handleRUM’s kontaktoplysninger.