Bidrag

Formidling, rådgivning og facilitering

Lise Holm Rasmussen kan bidrage med viden om og praktisk indsigt i, hvordan institutioner, kommuner og andre organisationer kan arbejde med frivillighed samt samarbejde med og inddrage borgere og andre aktører i lokalsamfundet for at:

Skabe synlighed lokalt

  • Gøre det lettere at tiltrække penge fra fx fonde og statslige puljer
  • Skabe politisk velvilje
  • Skabe lokalt engagement og rekruttere frivillige

Skabe et åbent og inspirerende bo- eller lokalmiljø

  • Øge borgernes tilfredshed
  • Gøre medarbejdere stolte af deres arbejdsplads og gør det lettere at rekruttere nye

Øge det frivillige engagement og aktiviteterne for borgerne

  • Øge borgernes sociale trivsel og sundhed
  • Sikre borgernes sociale behov i en presset hverdag.