Cases: Bæredygtig borgerinddragelse i praksis

Anbefalinger til bredere borgerinddragelse

For lokaludvalgene i Københavns Kommune er det en udfordring at inddrage et bredt udsnit af byens borgere. Derfor ville Amager Øst Lokaludvalg gerne undersøge, hvordan flere borgere kunne blive hørt i bydelen. Målet var at udvikle og teste 5 metoder til borgerinddragelse med fokus på inddragelse af nye og mere specifikke målgrupper samt relevans i forhold til forskellige temaer og ønsket output.

Anbefalinger til lokaludvalgets borgerinddragelse:

  1. Overvej formålet med inddragelsen – herunder ønsket output og succeskriterier
  2. Definer målgruppen – og målret inddragelsen til de ønskede deltagere
  3. Hav fokus på, hvad deltagerne får ud af at deltage
  4. Gør det nemt og bekvemt for målgruppen at deltage – tilbyd en gulerod
  5. Tænk i et skalerbart set-up.

Det imødekommende plejehjem

Plejehjemmet Nørremarken i Køge Kommune har mange frivillige initiativer i gang, men oplever, at koordineringen bliver for krævende i forhold til medarbejderressourcerne. Samtidig vil de gerne tiltrække et bredere spektrum af frivillige for at kunne favne bredere i initiativerne. handleRUM bidrog med sparring og ny inspiration.

Overordnede anbefalinger:

  • At åbne plejehjemmet mere op for omverdenen ved at bygge oven på eksisterende ressourcer og samarbejde med andre lokale aktører, så nye initiativer kan løftes af flere hænder.
  • At gå mere målrettet efter at rekruttere planlægger- og tilkalde-/eventfrivillige ved at arbejde med strategiske frivillighistorier i lokalpressen.
  • At strukturere og planlægge arbejdet med frivillighed ved blandt andet at lave et årshjul og tænke i simple løsninger, så medarbejderressourcerne ikke skal bruges på at genopfinde den dybe tallerken hver gang.

Læs mere om inspiration til frivillighedsindsatsen på Nørremarken.

Når civilsamfundet formidler bæredygtighed

Hvordan omsætter vi viden om affald og ressourcer til bæredygtige handlinger? Se stemningsfilm fra Socialforvaltningens miljømesse, hvor civilsamfundets og Socialforvaltningens initiativer viser, hvordan vi formidler bæredygtighed i øjenhøjde!

handleRUM stod for at identificere, engagere samt koordinere en række lokale, civile initiativer, som på dagen bidrog med handlingsrettede workshops.