Cases

Når civilsamfundet formidler bæredygtighed

Hvordan omsætter vi viden om affald og ressourcer til bæredygtige handlinger? Se stemningsfilm fra Socialforvaltningens miljømesse i januar 2019, hvor civilsamfundets og Socialforvaltningens initiativer viser, hvordan vi formidler bæredygtighed i øjenhøjde!

Lise Holm Rasmussen bidrog til arrangementet med at koordinere forskellige workshops med fokus på deltagernes handlekompetence.

 

Det imødekommende plejehjem

Plejehjemmet Nørremarken i Køge Kommune har mange frivillige initiativer i gang, men oplever, at koordineringen bliver for krævende i forhold til medarbejderressourcerne. Samtidig vil de gerne tiltrække et bredere spektrum af frivillige for at kunne favne bredere i initiativerne. Lise Holm Rasmussen bidrog med sparring og ny inspiration.

Overordnede anbefalinger:

  • At åbne plejehjemmet mere op for omverdenen ved at bygge oven på eksisterende ressourcer og samarbejde med andre lokale aktører, så nye initiativer kan løftes af flere hænder.
  • At gå mere målrettet efter at rekruttere planlægger- og tilkalde-/eventfrivillige ved at arbejde med strategiske frivillighistorier i lokalpressen.
  • At strukturere og planlægge arbejdet med frivillighed ved blandt andet at lave et årshjul og tænke i simple løsninger, så medarbejderressourcerne ikke skal bruges på at genopfinde den dybe tallerken hver gang.

Læs mere om inspiration til frivillighedsindsatsen på Nørremarken.

 

Aktørmapping synliggør samarbejdsmuligheder

Christians Have Plejecenter i Solrød Kommune arbejder med at inddrage frivillige i deres aktiviteter for beboerne. Det samme skal gælde for plejecenterets kommende sansehave.

Lise Holm Rasmussen bidrog med research i form af Aktørmapping. Materialet synliggjorde mulige lokale aktører og samarbejdspartnere, som kan være med til at sikre, at der kommer liv i haven og, at de ældre får glæde af den, når den er anlagt.

 

Anbefalinger til bredere borgerinddragelse

For lokaludvalgene i Københavns Kommune er det en udfordring at inddrage et bredt udsnit af byens borgere. Derfor ville Amager Øst Lokaludvalg – med Lise Holm Rasmussen som projektleder – undersøge, hvordan flere borgere kunne blive hørt i bydelen. Målet var at udvikle og teste 5 metoder til borgerinddragelse med fokus på inddragelse af nye og mere specifikke målgrupper samt relevans i forhold til forskellige temaer og ønsket output.

Anbefalinger til lokaludvalgets borgerinddragelse på baggrund af undersøgelsen:

  1. Overvej formålet med inddragelsen – herunder ønsket output og succeskriterier
  2. Definer målgruppen – og målret inddragelsen til de ønskede deltagere
  3. Hav fokus på, hvad deltagerne får ud af at deltage
  4. Gør det nemt og bekvemt for målgruppen at deltage – tilbyd en gulerod
  5. Tænk i et skalerbart set-up.

 

Madlavning og fællesspisning som katalysator for lokale fællesskaber

Hvidovre Madfællesskab er et frivilligt initiativ, som ønsker at skabe et aktivt fællesskab med udgangspunkt i sund, bæredygtig mad i Hvidovres kommende bymidte.

Lise Holm Rasmussen har bidraget med at koordinere samarbejdet mellem Madfællesskabet og Hvidovre Kommune i forbindelse med fællesspisning og workshops til CPH:DOX 2018. Formålet var dels at formidle og skabe debat om filmen samt facilitere samtale og fællesskab på tværs af deltagerne.

Derudover har Lise stået for at planlægge og facilitere en fællesspisning på tværs af Madfællesskabet, et plejehjem og en børneinstitution. Arrangementet er et eksempel på, hvordan frivillige fællesskaber kan understøtte og fremme aktiv deltagelse og engagement på lokalt niveau. Således deltog 130 forældre, børn og plejehjemsbeboere samt medarbejdere og aktive fra Hvidovre Madfællesskab på dagen.

 

Syltning skaber samtaler på tværs – FællesskabNU i Nørrebrohallen

FællesskabNU er en platform, som arbejder for at styrke og udvikle rummelige fællesskaber. En platform, hvor folk kan mødes og hvor socialt engagement, lokal viden og kreative idéer bringes sammen for at skabe mere og bedre fællesskab.

Til  FællesskabNU i november 2017 bidrog Lise Holm Rasmussen med workshoppen “Sylt Sammen”, hvor deltagerne sammen kunne sylte æblechutney. Det at lave chutney sammen fungerede som Det fælles tredje og gjorde det lettere for deltagerne at tale sammen og opleve fællesskab på tværs af alder, baggrund og uddannelse. Derudover fik deltagerne mulighed for at prøve kræfter med en madlavningsdisciplin, som de færreste kendte til – og som i sig selv motiverede til deltagelse.