Har I en digital Plan B?

I handleRUM tror vi på det personlige møde: Der hvor vi ser hinanden i øjnene, laver noget eller taler sammen. Men som situationen er nu, kan vi enten sætte os over i en hjørne og tro – eller gribe muligheden for at genskabe det personlige møde og dialogen digitalt.

I løbet af efteråret har handleRUM af flere omgange måttet sadle om i 11. time og udvikle nye corona-sikre formater, der kan understøtte inddragelse og deltagelse. Det er vigtig læring, hvis vi ikke konstant skal aflyse eller blot vente på bedre tider.

Hvor langt er I med jeres digitale inddragelse?

Læs handleRUM’s nyhedsbrev fra oktober

God borgerinddragelse kræver, vi tør lægge planloven fra os

Det er en udfordring at lave borgerinddragelse i øjenhøjde og at tage indignerede borgere, der sætter spørgsmålstegn ved arkitekternes faglighed, seriøst. Men god borgerinddragelse kræver, at vi møder mennesker ligeværdigt og viser empati og respekt, skriver stifter af handleRUM Lise Holm-Rasmussen i et debatindlæg på Byrummonitor.

Læs det fulde indlæg på https://politikenbyrum.dk/Debat/art7897768/God-borgerinddragelse-kr%C3%A6ver-at-vi-t%C3%B8r-l%C3%A6gge-planloven-fra-os

Hvor besværligt må det være?

Hvor besværligt må det være at inddrage borgerne? 😳👂📢 

Borgerinddragelse og -dialog kan være besværligt. Ikke desto mindre får samspillet mellem kommune og borgere en større og større betydning for vores velfærd. Men måske besværlighederne i sidste ende kan føre til bedre resultater?

I handleRUMs nyhedsbrev for august kan du læse om vores arbejde med at styrke dialogen mellem kommuner og borgere. Du kan også læse om, hvordan den bæredygtige omstilling får en bredere appel og, hvordan vi kan sikre en mere helhedsorienteret planlægning af plejecentre og botilbud. 

Læs handleRUMs nyhedsbrev.