Foreningsservice

Med Foreningsservice får jeres forening en sekretariatschef på deltid. Det er jeres genvej til professionel kommunikation, sekretariatsbistand og frivilligkoordinering.

Har jeres forening brug for hjælp til at holde styr på de løse ender?

Lise Holm Rasmussen kan med Foreningsservice hjælpe jer med at få arbejdet i jeres forening til at glide lettere, så bestyrelsen kan fokusere på strategi og andre frivillige kan koncentrere sig om de opgaver, som de er bedst til. Samtidig kan Lise sikre, at de øvrige opgaver i foreningen bliver løst med fokus på kvalitet og professionalisme.

Fællesskabende proces

Lise Holm Rasmussen kan hjælpe jer med at løse følgende opgaver:

Sekretariatsbistand

 • Mødeforberedelse, referatskrivning og opfølgning
 • Understøttelse af bestyrelse og eventuelle arbejdsgrupper
 • Håndtering og videreformidling af henvendelser
 • Projektledelse – herunder styring af fremdrift og dokumentation
 • Kontakt til bogholder og revisor
 • Opsøgende arbejde og samarbejde.

Kommunikation

 • Hjemmeside og sociale medier
 • Presse
 • Nyhedsbreve
 • Artikler og trykte medier.

Frivilligkoordinering

 • Koordinering af frivillige
 • Strategisk frivilliginddragelse.

Planlægning af aktiviteter, workshops og andre arrangementer

 • Udvikling og design af inddragelsesprocesser
 • Planlægning og organisering af alle former for aktiviteter og arrangementer
 • Facilitering – herunder grafisk facilitering.

Priser og kontakt

Kontakt Lise Holm Rasmussen på lisehr@gmail.com eller på 2392 2381, hvis I vil høre mere om Foreningsservice og priser.