Formidling

For handleRUM er det vigtigt at være en del af den offentlige debat og løbende bidrage med viden og knowhow. Yndlingstemaerne er bæredygtige fællesskaber, inddragelse af og samarbejde med borgere, civil- og lokalsamfund samt social trivsel og sundhed.

handleRUM er afsender på flere indlæg i både lokale aviser samt i landsdækkende og fagspecifikke medier.

Se handleRUMs indlæg i den offentlige debat.

Med fællesskab, deltagelse og borgerinddragelse som omdrejningspunkt skriver handleRUM også artikler til blandt andet foreningsblade og andre organisationers udgivelser.

Se handleRUMs artikler.

Kontakt stifter af handleRUM, Lise Holm-Rasmussen på 2392 2381 eller på lisehr@handleRUM.dk, hvis I vil vide mere.