Artikler og indlæg

Lad de grønne fællesskaber spire i byen

Artikel i Praktisk Økologis medlemsmagasin januar 2021.

Hvordan får vi flere grønne fællesskaber til at spire i parcelhuskvartererne i byen? Og hvordan sikrer vi, at fællesskaberne ikke bliver endnu en opgave på hverdagens to-do liste, men en kilde til overskud og glæde i hverdagen?

https://www.oekologi.dk/medlemsblad/2021/

Billede af artikel om grønne fællesskaber i Praktisk Økologis medlemsblad

Corona-afstand gør os ensomme: Vi må ikke bare sætte os i hvert sit hjørne og vente på den vaccine

Debatindlæg i Jyllands-Posten den 20. november 2020

Det står efterhånden klart, at corona ikke er en lille parentes. Måske i verdenshistorien, men ikke i vores liv. De sociale følger af isolation og afstand er til at tage at føle på. Ensomhed dræber. Hvad gør vi så?

https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE12570370/coronaafstand-goer-os-ensomme-vi-maa-ikke-bare-saette-os-i-hvert-sit-hjoerne-og-vente-paa-den-vaccine/

God borgerinddragelse kræver, at vi tør lægge planloven fra os

Debatindlæg på Byrummonitor.dk (Politiken Byrum) den 26. august 2020.

Det er en udfordring at lave borgerinddragelse i øjenhøjde og at tage indignerede borgere, der sætter spørgsmålstegn ved arkitekternes faglighed, seriøst. Men god borgerinddragelse kræver, at vi møder mennesker ligeværdigt og viser empati og respekt.

https://politikenbyrum.dk/Debat/art7897768/God-borgerinddragelse-kr%C3%A6ver-at-vi-t%C3%B8r-l%C3%A6gge-planloven-fra-os

Bæredygtig omstilling har meget at byde på

Kronik på kommunen.dk den 26. juni 2020.

Det kræver involvering samt et blik for de ressourcer og aktører, som allerede findes derude og kan bidrage i de enkelte lokalsamfund, hvis vi skal have større bredde på den bæredygtige omstilling. Det er ren “Kommune 3.0”.

https://www.kommunen.dk/artikel/baeredygtig-omstilling-har-meget-at-byde-paa

Giv plejehjemmet nyt liv

Indlæg i Kristeligt Dagblad den 2. juni 2020.

Vi har brug for, at vores plejehjem indgår i lokalsamfundet, både når vi planlægger nybyggeri, men også når hverdagen kører af sted. På den måde sikrer vi, at beboerne får mulighed for social kontakt og aktiviteter med andre end pårørende, medarbejdere og andre beboere.

https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/giv-plejehjemmet-nyt-liv-taenk-det-sammen-med-boernehave-bibliotek-cafe-og-kulturhus

Coronakrisen er springbræt til et bæredygtigt samfund

Indlæg på Altinget Civilsamfund den 27. marts 2020.

Der er ingen tvivl om, at coronakrisen har en voldsom indvirkning på vores fælles liv. For selvom vi i øjeblikket må stå sammen ved at holde afstand, så viser krisen, at vi har brug for hinanden:

https://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/social-ivaerksaetter-coronakrise-er-springbraet-til-et-baeredygtigt-samfund

Vores mødesteder i forstaden

Indlæg i Hvidovre Avis den 22. januar 2020.

Lige meget, hvor vi vender blikket hen i forstaden, ser vi potentialer for mødesteder og nye fællesskaber. Potentialer, der med selv små greb, kunne blive aktiveret og indfriet:

https://www.hvidovreavis.dk/artikel/vores-moedesteder-i-forstaden/1000351360

Folkeoplysningens potentialer

Debatindlæg i Kristeligt Dagblad den 8. januar 2020.

De folkeoplysende foreninger og skoler er en fantastisk platform for tværgående fællesskaber:

https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/vores-tradition-folkeoplysning-har-enormt-potentiale-lad-os-faa-flere-grupper-med

Fællesskaber kan lette hverdagen

Kronik i Kristeligt Dagblad den 4. januar 2020.

Når både børn, arbejde, tøjvask, aftensmad og meget mere presser børnefamilier, er det på tide, at vi undersøger og muligvis redefinerer institutionernes rolle:

https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/faellesskaber-kan-lette-boernefamiliernes-travle-hverdag-skoler-boernehaver-vuggestuer

Fra verdensmål til engagement og fællesskab

Hverdagsaktivisternes årsskift december 2019.

Mærker du handlingslammelse og magtesløshed, når du hører om de store udfordringer i vores samfund i dag? Klimakrise, ensomhed, fattigdom og social ulighed, flygtningekrise, plastikforurening med mere. Hvis vi skal forandre verden nedefra, skal vi væk fra frygt og skyldfølelse. Hverdagsaktivisterne – et initiativ i Borgercenter Handicap i Københavns Kommune – viser os vejen med sit engagement og fællesskab:

Fra verdensmål til engagement og fællesskab

Vi skal sikre fremtidens fællesskaber

Kronik i information den 25. november 2019.

Vi har brug for tværgående, frivillige fællesskaber for at fremme sammenhængskraft og demokratisk deltagelse i vores samfund. Og vi har brug for fællesskaberne til at fremme social trivsel og sundhed – og understøtte den bæredygtige omstilling:

Vi skal sikre fremtidens fællesskaber ved at gøre det lettere at deltage