Om handleRUM

Hvordan engagerer vi mennesker i udviklingen af deres by? Hvordan kan vi bringe lokale ressourcer i spil for at fremme en bæredygtig udvikling? Og hvordan skaber vi deltagelse på tværs i vores lokalsamfund?

Konsulentfirmaet handleRUM hjælper kommuner og andre organisationer med at lykkes med deres inddragelse af borgere, civil- og lokalsamfund.

Specialist i lokale fællesskaber

I handleRUM er vi specialister i, hvordan offentlige og civile organisationer kan engagere mennesker i forandringsskabende processer, fællesskaber og aktiviteter – og fremme en bæredygtig udvikling i tråd med FN’s verdensmål.

Vi forstår os på lokalsamfund og det forgrenede net af ressourcer og aktører, som ligger gemt under overfladen klar til at blive aktiveret. Og vi har redskaber, der kan understøtte menneskers deltagelse lokalt.

Fra inddragelse til engagement

Med FN’s verdensmål som som omdrejningspunkt byder handleRUM ind med viden om og erfaring med:

  • Bæredygtig inddragelse af borgere, civil- og lokalsamfund: Strategi, planlægning og praksis
  • Lokalt engagement, handlekraft og samskabelse
  • Fællesskabende aktiviteter, metoder og planlægning
  • Sundhedsfremmende og social bæredygtig planlægning.

handleRUM er samtidig rammen om en række projekter.

Mission

Vi skaber rum for fællesskab, sundhed og bæredygtighed gennem engagement og deltagelse.

Det gør vi ved at hjælpe vores kunder med at engagere deres målgruppe i forandringsskabende processer, fællesskaber og aktiviteter.

Bag handleRUM

Konsulentfirmaet handleRUM er stiftet af byplanlægger Lise Holm-Rasmussen.

Baggrund

Lises faglige baggrund omfatter en kandidatgrad i Plan, By & Proces samt Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier fra Roskilde Universitet. Derudover har Lise en professionsbachelor i Sundhedskommunikation fra det, der i dag er Københavns Professionshøjskole.

Lise har blandt andet arbejdet med borger, civil- og lokalsamfundsinddragelse i Økonomiforvaltningen og i Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Hun kan også trække på erfaring fra både den almene boligsektor og den frivillige verden.

Bæredygtig borgerinddragelse

// Skaber RUM for fællesskab, sundhed og bæredygtighed

//Hjælper organisationer med at engagere mennesker i processer, fællesskaber og aktiviteter, der fremmer opnåelsen af FN’s verdensmål.