Om handleRUM

Hvordan engagerer vi mennesker i deres lokalsamfund? Og hvordan kan vi bringe lokale ressourcer i spil for at fremme sundhed, trivsel og bæredygtighed?

Specialist i lokale fællesskaber

I handleRUM er vi specialister i at engagere mennesker i deres lokalsamfund og derigennem skabe rum for fællesskab, sundhed og bæredygtighed.

Vi forstår os på lokalsamfund og det forgrenede net af ressourcer og aktører, som ligger gemt under overfladen klar til at blive aktiveret.

Fra inddragelse til engagement

Som offentlig, privat eller almen organisation kan handleRUM hjælpe jer med:

  • Inddragelse af civil- og lokalsamfund – strategi og praksis
  • Samskabelse og borgerinddragelse
  • Frivillighed og lokal handlekraft
  • Fællesskabende metoder og aktiviteter
  • Social bæredygtig og sundhedsfremmende planlægning.

handleRUM er samtidig rammen om en række projekter.

Mission

Missionen med handleRUM er at skabe rum for fællesskab, sundhed og bæredygtighed ved at engagere og inddrage mennesker i deres lokalsamfund.

Vores trivsel som mennesker er nemlig i høj grad et spørgsmål om, hvorvidt vi har mulighed for at være en del af og bidrage til fællesskabet. Det handler om at mærke, at vi har en betydning for andre og, at vi er en del af et socialt netværk. Samtidig er fællesskabet verdens bedste katalysator for forandring – ikke mindst når vi vil fremme sundhed og bæredygtighed på tværs!

Faglige tilgange

Fællesskab

//Vi gror som mennesker, når vi er en del af og bidrager til et fællesskab. Derfor er det vigtigt, at vi understøtter og fremmer fællesskaber på tværs i vores egne liv og i de liv, vi holder i vores hænder.

Det handler ikke kun om at invitere ind. Det handler også om at skabe nogle rammer, som både gør det let at træde ind og tage del.

Ensomhed er en udfordring i vores samfund – særligt blandt mennesker, som er i en udsat og sårbar situation. Årsagerne til ensomhed er imidlertid mange, og det er ikke altid, at social kontakt er den direkte vej ud af ensomheden.

Ved at skabe rammer, som fremmer og understøtter fællesskaberne, bliver det lettere at blive en del heraf. Det øger sundheden og den sociale trivsel.

Sundhedsfremme 

//Ordsproget “It takes a village to raise a child” illustrerer, at sundhed involverer vores omgivelser i både social og fysisk forstand. Det er det tankesæt, som lægger til grund for både WHO’s og handleRUM’s tilgang til sundhedsfremme.

Hvis vi derfor vil håndtere udfordringer som fx ensomhed og manglende trivsel på fx botilbud må vi kigge ud af vores egen enhed og samarbejde med andre aktører i vores omverden og lokalsamfund. Partnerskaber er derfor centralt i arbejdet med sundhedsfremme.

Bæredygtighed

Vi kommer ikke uden om FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling , når vi vil arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling.

De 17 mål giver os en konkret ramme og retning – og ikke mindst en lang række af måder, hvorpå vi kan gøre bæredygtighed. Verdensmålene er også en nødvendighed, hvis vi skal forebygge og bremse yderligere klimaforandringer.

Læs om verdensmålene på målenes egen hjemmeside:

www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

Civil- og lokalsamfundsinddragelse

//Det handler om at skabe robuste og inkluderende fællesskaber og lokalsamfund.

handleRUM arbejder for, at vi tænker frivillighed bredere end den enkelte frivillige, der bidrager ved fx at være besøgsven – og skaber rammer, der gør det muligt for alle at bidrage. Også selvom man er i en udsat og sårbar situation på grund af for eksempel alderdom, psykisk sygdom eller handicap.

Civilsamfundet består af den enkelte frivillige, der gerne vil gøre en forskel, den almindelige borger med/uden overskud og alle foreningerne og organisationerne, som arbejder ud fra en fælles mission. Lokalsamfundet består både af det lokale civilsamfund, men også erhvervslivet samt offentlige institutioner.

Fx samarbejder de fleste plejecentre i dag med frivillige og måske en forening eller organisation. Men kan samarbejdsfladen med fordel udvides til for eksempel også at omfatte den lokale skole, virksomheden nede på hjørnet eller naboerne?