Om handleRUM

Hvordan engagerer vi mennesker i deres lokalsamfund? Og hvordan kan vi bringe lokale ressourcer i spil for at fremme sundhed, trivsel og bæredygtighed?

Specialist i lokale fællesskaber

I handleRUM er vi specialister i, hvordan offentlige og civile organisationer kan engagere mennesker i forandringsskabende aktiviteter og fællesskaber – og dermed skabe rum for sundhed og bæredygtighed.

Vi forstår os på lokalsamfund og det forgrenede net af ressourcer og aktører, som ligger gemt under overfladen klar til at blive aktiveret. Og vi har redskaber, der kan understøtte menneskers deltagelse i den bæredygtige omstilling lokalt.

Kunder og samarbejdspartnere

Fra inddragelse til engagement

Med FN’s verdensmål som som omdrejningspunkt byder handleRUM ind med viden om og erfaring med:

  • Bæredygtig inddragelse af civil- og lokalsamfund: Strategi, planlægning og praksis
  • Lokalt engagement, handlekraft og samskabelse
  • Fællesskabende aktiviteter, metoder og planlægning
  • Sundhedsfremmende og social bæredygtig planlægning.

handleRUM er samtidig rammen om en række projekter.

Mission

Vi skaber rum for fællesskab, sundhed og bæredygtighed gennem engagement og deltagelse.

Det gør vi ved at hjælpe vores kunder med at engagere deres målgruppe i forandringsskabende aktiviteter og fællesskaber.

Bag handleRUM

handleRUM er stiftet af by- og sundhedsfremmeplanlægger Lise Holm-Rasmussen.

Baggrund

Lises faglige baggrund omfatter en kandidatgrad i Plan, By & Proces samt Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier fra Roskilde Universitet. Derudover har Lise en professionsbachelor i Sundhedskommunikation fra det, der i dag er Københavns Professionshøjskole.

Lise har blandt andet arbejdet med civil- og lokalsamfundsinddragelse i Økonomiforvaltningen og i Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Hun kan også trække på erfaring fra både den almene boligsektor og den frivillige verden.

Én af Lises klare styrker er, at hun bidrager med nye perspektiver på løsningerne.
Lise har sat et tydeligt spor via hendes ideer og perspektiver, som klart vil skinne igennem på de færdige projekter, i tiden der kommer.

Helene Pihl, frivilligkonsulent i Solrød Kommune