Bag om

Bag handleRUM står byplanlægger, formidler og social iværksætter Lise Holm Rasmussen.

Mission

Det er min mission at skabe rum for fællesskab, sundhed og bæredygtighed ved at engagere og inddrage mennesker i deres lokalsamfund samt omsætte visioner og viden til konkrete forandringer og dermed skabe handling.

Derfor hjælper jeg institutioner, kommuner og andre organisationer med at udvikle, facilitere og formidle:

  • Inddragelse af civil- og lokalsamfund på strategisk niveau og i praksis
  • Samskabelse og borgerinddragelsesprocesser
  • Frivillighed samt lokal handlekraft og -kompetence
  • Fællesskabende metoder og aktiviteter
  • Social bæredygtig og sundhedsfremmende planlægning.

Baggrund

Min faglige baggrund omfatter blandt andet en kandidatgrad i Plan, By & Proces samt Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier fra Roskilde Universitet. Gennem mit studie beskæftigede jeg mig med social sundhed, lokalsamfundsinddragelse samt sundhedsfremmende planlægning på ældreområdet. Her fik jeg øjnene op for, hvordan civil- og lokalsamfund kan bidrage til et langt mere levende og socialt plejecentermiljø.

Siden har jeg arbejdet med civil- og lokalsamfundsinddragelse i Økonomiforvaltningen og i Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Derudover kan jeg trække på erfaring fra både den almene og den frivillige sektor ligesom, at jeg har flere års erfaring med både bestyrelsesarbejde og sekretariatsbetjening.

Læs mere om min baggrund og erfaringer på www.linkedin.com/in/lisehr.

Jeg engagerer mig også i mit eget lokalsamfund – og bidrager til fællesskaberne her. Du kan følge med i mit civile engagement på www.facebook.dk/handleRUM samt i mit personlige blogunivers på www.tænkeRUM.dk.

Kontakt Lise Holm Rasmussen på lisehr@handleRUM.dk og hør nærmere om mulighederne.

Faglige tilgange

Civil- og lokalsamfundsinddragelse

//Det handler om at skabe robuste og inkluderende fællesskaber og lokalsamfund. handleRUM arbejder derfor for, at vi tænker frivillighed bredere end den enkelte frivillige, der bidrager ved fx at være besøgsven – og skaber rammer, der gør det muligt for alle at bidrage. Også selvom man er i en udsat og sårbar situation på grund af for eksempel alderdom, psykisk sygdom eller handicap.

Civilsamfundet består af den enkelte frivillige, der gerne vil gøre en forskel, den almindelige borger med/uden overskud og alle foreningerne og organisationerne, som arbejder ud fra en fælles mission. Lokalsamfundet består både af det lokale civilsamfund, men også erhvervslivet samt offentlige institutioner. De fleste plejecentre og botilbud samarbejder i dag med frivillige og måske en forening eller organisation. Men kan samarbejdsfladen med fordel udvides til for eksempel også at omfatte den lokale skole, virksomheden nede på hjørnet eller naboerne?

Fællesskab

//Vi gror som mennesker, når vi er en del af og bidrager til et fællesskab. Derfor er det vigtigt, at vi understøtter og fremmer fællesskaber på tværs i vores egne liv og i de liv, vi holder i vores hænder. Det handler ikke kun om at invitere ind. Det handler også om at skabe nogle rammer, som både gør det let at træde ind og tage del.

Ensomhed er en udfordring i vores samfund – særligt blandt mennesker, som er i en udsat og sårbar situation. Årsagerne til ensomhed er imidlertid mange, og det er ikke altid, at social kontakt er den direkte vej ud af ensomheden. Men ved at skabe rammer, som fremmer og understøtter fællesskaberne, bliver det lettere at blive en del heraf. Det øger sundheden og den sociale trivsel.

Sundhedsfremme 

//Ordsproget “It takes a village to raise a child” illustrerer, at sundhed involverer vores omgivelser i både social og fysisk forstand. Det er det tankesæt, som lægger til grund for både WHO’s og handleRUM’s tilgang til sundhedsfremme. Hvis vi derfor vil håndtere udfordringer som fx ensomhed og manglende trivsel på fx botilbud må vi kigge ud af vores egen enhed og samarbejde med andre aktører i vores omverden og lokalsamfund. Partnerskaber er derfor centralt i arbejdet med sundhedsfremme.