Projekter

Hvordan engagerer vi børnefamilierne i deres lokalsamfund og bringer flere aktører i spil? Hvordan sikrer vi bredere deltagelse og engagement i folkeoplysningsforbund? Og hvordan fremmer vi aktivt medborgerskab og social gensidighed på socialområdet?

Disse spørgsmål er omdrejningspunktet, når handleRUM i samarbejde med kommunale og almene organisationer involverer sig i nye projekter. Fællesnævneren er missionen om at engagere mennesker i deres lokalsamfund og fremme fællesskab, sundhed og bæredygtighed.

Kontakt handleRUM, hvis I ønsker at samarbejde. Se også under Ydelser.

Børnefamiliernes Aftenskole

Mange børnefamilier i forstaden savner mødesteder og fællesskaber, som inviterer ind til nye former for samvær med andre familier.

Ønsket om meningsfuld og bæredygtig familietid for både børn og voksne fylder samtidig med, at resten af hverdagslivet også skal hænge sammen. Man ønsker hverken være kunde med købekraft, borger i kommunens kasser eller frivilligt bestyrelsesmedlem – men hvad så?

Kan aftenskolen skabe rum for familiefællesskaber? Det undersøger handleRUM i samarbejde med aftenskolen Fora med udgangspunkt i et barselsnetværk, et højskoleformat og fleksibelt tilrettelagte aktiviteter. Første etape af projektet er støttet af Dansk Folkeoplysnings Samråd – anden etape af Slots- og Kulturstyrelsen.

Bæredygtige forstadsfællesskaber

Måske skal vi i fremtiden ikke blot se villavejen, børnenes institution eller bedstemors plejehjem som en kommunal serviceydelse, men en katalysator for fællesskab? For måske er det netop her, hvor vi mødes på tværs, at vi har overskud til at engagere os i vores fælles liv. Her, hvor der er potentiale for nye fællesskaber og bæredygtige initiativer i forstaden.

Men hvor starter vi?

RUM for fællesskab

Hvordan kan vi sikre, at botilbud, plejecentre og bofællesskaber understøtter fællesskab og social trivsel blandt beboerne?

Det omgivende lokal- og civilsamfund er ofte en overset ressource, når kommuner og almene boligorganisationer planlægger nye plejecentre og bofællesskaber. Men tænk, hvis vi allerede i planlægningsfasen kunne bruge civilsamfundet som løftestang for den sociale trivsel , som skal spire i fremtidens boliger?

Med Projekt RUM for fællesskab undersøger handleRUM, hvordan det omgivende civil- og lokalsamfund kan understøtte beboernes sundhed og trivsel.