Projekter

handleRUM er rammen om en række professionelle og civile initiativer. Faglighed og frivillighed smelter sammen, og gennemsyres af missionen om at engagere mennesker i deres lokalsamfund og fremme fællesskab, sundhed og bæredygtighed.

Barselsnetværk Hvidovre

Barselsnetværket er for forældre m/k, som savner input ude fra samt aktiviteter og samtaler, som ikke har baby som omdrejningspunkt – men giver plads til fars og mors interesser og en mere nuanceret forældrerolle.

Formålet med netværket er at fremme trivsel og fællesskab blandt forældre på barsel. I forlængelse heraf er fokus i netværket er at give forældre på barsel et rum, hvor omdrejningspunktet ikke er baby, men forælderen som helt menneske. Ønsket er, at forældrene ved at deltage i kulturelle, folkeoplysende og/eller debatskabende arrangementer kan få nogle nye input, blive en del af et fællesskab og opleve, at der er plads til andet end lyserød baby-boble.

Se mere på www.facebook.dk/BarselHvidovre. Du kan også læse om indlægget på min personlige blog: Fællesskab på barsel.

Madlavning og fællesspisning som katalysator for lokale fællesskaber

Hvidovre Madfællesskab er et frivilligt initiativ, som ønsker at skabe et aktivt fællesskab med udgangspunkt i sund, bæredygtig mad i Hvidovres kommende bymidte.

handleRUM har blandt andet været engageret i en årlig fællesspisning på tværs af Madfællesskabet, et plejehjem og en børneinstitution. Arrangementet er et eksempel på, hvordan frivillige fællesskaber kan understøtte og fremme aktiv deltagelse og engagement på lokalt niveau. Således deltog 130 forældre, børn og plejehjemsbeboere samt medarbejdere og aktive fra Hvidovre Madfællesskab til fællesspisningen i 2017.

Syltning skaber samtaler på tværs – FællesskabNU i Nørrebrohallen

FællesskabNU er en platform, som arbejder for at styrke og udvikle rummelige fællesskaber. En platform, hvor folk kan mødes og hvor socialt engagement, lokal viden og kreative idéer bringes sammen for at skabe mere og bedre fællesskab.

Til  FællesskabNU i november 2017 bidrog handleRUM med workshoppen “Sylt Sammen”, hvor deltagerne sammen kunne sylte æblechutney. Det at lave chutney sammen fungerede som Det fælles tredje og gjorde det lettere for deltagerne at tale sammen og opleve fællesskab på tværs af alder, baggrund og uddannelse. Derudover fik deltagerne mulighed for at prøve kræfter med en madlavningsdisciplin, som de færreste kendte til – og som i sig selv motiverede til deltagelse.