Fællesspisning

handleRUM tilbyder udvikling, planlægning og facilitering af fællesspisninger, hvor deltagerne inddrages aktivt i madlavningen, får ny inspiration og mulighed for at tale sammen på kryds og tværs.

Fælles madlavning og spisning bringer mennesker sammen og kan bruges som aktiv inddragelse i fx boligområder, kommuner og på institutioner.

Kontakt handleRUM@gmail.com for at høre nærmere om mulighederne.

Fællesspisning
Fællesspisning på tværs af plejecenter og børneinstitution i efteråret 2017.

Fællesspisninger kan være en del af en strategi om at åbne et plejecenter, et botilbud eller et boligområde op mod omverdenen for at tilføre liv, aktivitet og social interaktion samt rekruttere frivillige.

handleRUM kan både stå for den enkelte fællesspisning samt udvikling og implementering af en samlet strategi.

handleRUM kan også klæde køkkenpersonale på plejecentre eller botilbud på til selv at planlægge og gennemføre fællesspisninger, hvor deltagerne inddrages aktivt.