Hvordan engagerer jeg frivillige på botilbud eller plejecenter?

Hvordan engagerer jeg frivillige på botilbud eller plejecenter? Antropologerne har tilbage i 2016 lavet noget fint materiale til Sundhedsstyrelsen – her er masser af praktisk anvendelig viden at finde:

  • Den mest vellykkede rekruttering af frivillige sker gennem medarbejderne, beboerne og deres pårørende samt eksisterende frivillige
  • Det fremmer frivillighed, hvis plejecenteret eller botilbuddet er tydeligt i lokalsamfundet og opleves som et sted, der er åbent for alle
  • Forskellige frivilligtyper har brug for forskellige typer af aktiviteter og rammer: Tilkalde-frivillige, specialistfrivillige, faste frivillige, planlæggerfrivillige
  • En lokal venneforening kan være en god måde at organisere frivillighed på, fordi den skaber en ramme og giver de frivillige et socialt fællesskab.
Fællesspisning
Fællesspisning på tværs af plejecenter og børneinstitution i efteråret 2017.

Læs mere om Antropologernes materiale: https://www.sst.dk/da/aeldre/plejeboliger/samarbejde-med-frivillige