Har I en digital Plan B?

I handleRUM tror vi på det personlige møde: Der hvor vi ser hinanden i øjnene, laver noget eller taler sammen. Men som situationen er nu, kan vi enten sætte os over i en hjørne og tro – eller gribe muligheden for at genskabe det personlige møde og dialogen digitalt.

I løbet af efteråret har handleRUM af flere omgange måttet sadle om i 11. time og udvikle nye corona-sikre formater, der kan understøtte inddragelse og deltagelse. Det er vigtig læring, hvis vi ikke konstant skal aflyse eller blot vente på bedre tider.

Hvor langt er I med jeres digitale inddragelse?

Læs handleRUM’s nyhedsbrev fra oktober