Cases: Bæredygtig borgerinddragelse

Bredere deltagelse i folkeoplysende fællesskaber

Landets aftenskoler oplever udfordringer med at rekruttere og fasholde yngre deltagere – herunder børnefamilier. På den baggrund har Fora København, Hvidovre og Gladsaxe i samarbejde med handleRUM taget initiativ til Projekt Børnefamiliernes Aftenskole 2020-2021. Målet er at udvikle en række metoder og formater, der med udgangspunkt i FN’s verdensmål kan engagere børnefamilier i folkeoplysende fællesskaber i deres lokalsamfund.

handleRUM bidrager med den overordnede projektledelse samt udviklingen og organiseringen af de konkrete folkeoplysningskoncepter.

På grund af corona har handleRUM derudover bidraget med at udvikle en række coronasikre koncepter, som kan bringe mennesker sammen på trods af forsamlingsforbud og afstandskrav.

Anbefalinger til bredere borgerinddragelse

For lokaludvalgene i Københavns Kommune er det en udfordring at inddrage et bredt udsnit af byens borgere. Derfor ville Amager Øst Lokaludvalg gerne undersøge, hvordan flere borgere kunne blive hørt i bydelen. Målet var at udvikle og teste 5 metoder til borgerinddragelse med fokus på inddragelse af nye og mere specifikke målgrupper samt relevans i forhold til forskellige temaer og ønsket output.

Anbefalinger til lokaludvalgets borgerinddragelse:

  1. Overvej formålet med inddragelsen – herunder ønsket output og succeskriterier
  2. Definer målgruppen – og målret inddragelsen til de ønskede deltagere
  3. Hav fokus på, hvad deltagerne får ud af at deltage
  4. Gør det nemt og bekvemt for målgruppen at deltage – tilbyd en gulerod
  5. Tænk i et skalerbart set-up.

Det imødekommende plejehjem

Plejehjemmet Nørremarken i Køge Kommune har gang i mange fællesskabende initiativer, men oplever, at koordineringen bliver for krævende i forhold til medarbejderressourcerne. Samtidig vil de gerne tiltrække et bredere spektrum af frivillige for at kunne tilbyde beboerne forskellige aktiviteter og fællesskaber.

handleRUM bidrog med sparring og ny inspiration.

Overordnede anbefalinger:

  • At åbne plejehjemmet mere op for omverdenen ved at bygge oven på eksisterende ressourcer og samarbejde med andre lokale aktører, så nye initiativer kan løftes af flere hænder.
  • At gå mere målrettet efter at rekruttere planlægger- og tilkalde-/eventfrivillige ved at arbejde med strategiske frivillighistorier i lokalpressen.
  • At strukturere og planlægge arbejdet med frivillighed ved blandt andet at lave et årshjul og tænke i simple løsninger, så medarbejderressourcerne ikke skal bruges på at genopfinde den dybe tallerken hver gang.

Civilsamfundet formidler bæredygtighed – Socialforvaltningens miljømesse

I 2019 overgik Socialforvaltningen til et nyt affaldssorteringssystem på botilbudsområdet. Kommunenes miljøledelse samt initiativet Hverdagsaktivisterne brugte omstillingen som en anledning til at invitere de berørte borgere til en miljømesse med fokus på verdensmål nr. 12.

handleRUM bidrog med kortlægning samt mobilisering af lokale civile aktører, der på dagen stod for en række handlingsrettede workshops om genbrug og affaldshåndtering.

CPH:DOX på Vestegnen

I vinteren 2018 inviterede Hvidovre Kommune CPH:DOX til Filmbyen i Hvidovre. Arrangement skulle profilere Hvidovre som filmby, skabe fællesskab på tværs af kommunen samt synliggøre lokale foreninger med et bæredygtigt sigte.

handleRUM bidrog med kortlægning samt mobilisering af civile aktører. Derudover stod handleRUM for at udvikle et koncept for en række inddragende workshops og fællesspisning.

Fællesskab.NU i Nørrebrohallen

Formålet med Fællesskab.NU var at skabe en platform, hvor aktører på tværs af samfundet mødtes og delte engagement, viden og kreative ideer. Fokus var på at udvikle mere rummelige rammer for fællesskaber, hvor alle kan bidrage, udvikle sig og hente støtte. Alt som bidrog til et mere mangfoldigt og åbent København.

handleRUM bidrog til Fællesskab.NU’s arrangement i Nørrebrohallen efteråret 2017 med at designe og facilitere workshoppen “Sylt Sammen”, som øgede dialogen mellem deltagerne.