God borgerinddragelse kræver, vi tør lægge planloven fra os

Det er en udfordring at lave borgerinddragelse i øjenhøjde og at tage indignerede borgere, der sætter spørgsmålstegn ved arkitekternes faglighed, seriøst. Men god borgerinddragelse kræver, at vi møder mennesker ligeværdigt og viser empati og respekt, skriver stifter af handleRUM Lise Holm-Rasmussen i et debatindlæg på Byrummonitor.

Læs det fulde indlæg på https://politikenbyrum.dk/Debat/art7897768/God-borgerinddragelse-kr%C3%A6ver-at-vi-t%C3%B8r-l%C3%A6gge-planloven-fra-os

Lad os tænke livet på plejehjem forfra

Mine børns institution ligger ved siden af et plejehjem – og selvom lederne på de to institutioner gør et ihærdigt stykke arbejde for at nedbryde skellet, så er de to byggerier ikke tænkt sammen. Med coronakrisen har børneinstitutionen imidlertid fået lov til at slå et telt op inde på plejehjemmet – og det giver et nyt liv, som beboerne på plejehjemmet kan sidde at følge med i. 

Er det ikke på tide, vi giver plejehjemmet nyt liv?

Vi har brug for, at vores plejehjem indgår i lokalsamfundet, både når vi planlægger nybyggeri, men også når hverdagen kører af sted. På den måde sikrer vi, at beboerne får mulighed for social kontakt og aktiviteter med andre end pårørende, medarbejdere og andre beboere.

Det har Lise skrevet et debatindlæg om i Kristeligt Dagblad: https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/giv-plejehjemmet-nyt-liv-taenk-det-sammen-med-boernehave-bibliotek-cafe-og-kulturhus

I handleRUM hjælper vi kommunerne med at lykkes med deres inddragelse af borgere, civil- og lokalsamfund. Det sikrer, at vi får alle ressourcer i spil, når vi for eksempel planlægger et nyt plejehjem eller når vi skal involvere byens beboere i klimastrategien eller opnåelsen af FN’s verdensmål. I sidste ende handler det om at sikre sunde og bæredygtige lokalsamfund!

Nyt foredrag: Få indflydelse på din by

Er du utilfreds med højden på det planlagte hus på nabogrunden eller nedrivningen af en historisk bygning? Eller ville en bænk og et højbed på fortovet få dig til at føle dig bedre tilpas?

At få indflydelse på byplanlægningen kan virke umuligt, for der er magt og stærke interesser på spil. Men der findes sprækker, og dem kommer du til at høre mere om i dette foredrag!

I foredraget “Få indflydelse på din by – byplanlægning i øjenhøjde” stiller Lise Holm Rasmussen fra handleRUM skarpt på de demokratiske spilleregler i byplanlægningen samt de tanker, der har præget planlægningen i moderne tid.

Med afsæt i sine egne erfaringer med kommunal byplanlægning og civil ulydighed giver hun dig også nogle konkrete redskaber til, hvordan du kan få indflydelse på din by.

Foredraget kan afsluttes med en debat om, hvordan vi kan få mere indflydelse på planlægningen af vores byer.

Kontakt handleRUM på info@handleRUM.dk, hvis du vil høre mere eller ønsker at booke foredraget.