Hvordan kan vi hjælpe hinanden godt igennem Corona-krisen?

Et stærkt civilsamfund er alfa og omega i den situation, vi står i nu. For lokalsamfund kendetegnet ved stærke og støttende fællesskaber er også langt mere robuste over for kriser som fx coronavirus eller klimaforandringer.

Gode råd for at forebygge corona

Den offentlige sektor har lige nu travlt med at styre Danmark gennem krisen og velfærdsydelserne er for en periode indskrænket. I stedet må vi hjælpe hinanden og være opmærksomme på dem, der er særligt udsatte.

Du kan også blive en del af et stærkt lokalt fællesskab:

  • Ring til dine nærmeste og tilbyd din hjælp. Måske har din gamle mormor brug for kørselslejlighed eller hjælp til hundeluftning. Måske vil venindens børn være glade for en udendørs legeaftale sammen med dine egne unger?
  • Hæng et opslag op i opgangen eller smid en seddel i din gamle nabos postkasse, hvor du tilbyder at købe ind eller hente medicin
  • Tilbyd din hjælp i andels- og grundejerforeningens facebookgruppe eller find din lokale hjælpegruppe på Facebook
  • Henvis til Røde Kors’ hjælpenetværk på telefon 3529 9660 eller på www.rodekors.dk/corona
  • Støt organisationer som fx Røde Kors, Kirkens Korshær og Kofoeds Skole, der hjælper særligt udsatte.

Og vigtigst af alt, overhold de officielle anbefalinger!

Som Svend Brinkmann siger: Vi må stå sammen ved at stå spredt!