Sydende aktivitet på tværs af lokalsamfund

Det syder og bobler i Nordvest. Skæve og sociale initiativer vokser op nede fra og bidrager til, at bydelen bindes sammen på kryds og tværs. Kirkens Korshærs Herberg i Hillerødgade står bag Håndlangerne. Håndlangerne består af borgere fra herberget, og hjælper med forskellige praktiske opgaver i bydelen – blandt andet er de i gang med at etablere en byhave på deres eget herberg – et nyt mødested, der kan skabe tryghed i bydelen. Så er der Hans Knudsen Instituttet – en socialøkonomisk virksomhed, der hjælper borgere med særlige behov i arbejde. De producerer emballage og merchandise til Dare to Eat, som laver snacks af insekter. Også Borgercenter Handicaps botilbud på Musvågevej bidrager til de mange nye initiativer. Her inviterer de nemlig frivillige ud på cykelture sammen med beboerne. Et hit, der både giver de frivillige beboere og passagerne fra Musvågevej vind i håret og nye oplevelser.

Den sydende aktivitet i Nordvest viser, at der er et hav af muligheder for at tænke ud af sin egen enhed og samarbejde på kryds og tværs. Der er tale om krydsninger inden for socialøkonomiske virksomhedsformer, samskabelse og civilsamfundsinddragelse. Mål og midler kan være forskellige, men kogt ind til benet handler det om at tænke ud af sin egen enhed og sammen med andre skabe nye muligheder og løsninger for mennesker, der hvor de bor. Løsninger, som kan bidrage til at løse nogle af de udfordringer, vi står over for som samfund – for eksempel mange udsatte borgeres oplevelse af ikke at være en del af et fællesskab og manglende jobmuligheder for mennesker med særlige behov.

Det er ikke kun i Nordvest, at disse nye samarbejdsformer blomstrer. Flere af Borgercenter Handicaps botilbud har sat gang i sine egne initiativer rundt omkring i København. På Sundby Væksthus på Amager inviterer de for eksempel naboerne til aftensmad hver mandag. På Grøndalsvænge startede de med at lægge lokaler til den lokale afdelingsbestyrelses generalforsamling, og har senest holdt fastelavn for 75 mennesker fra nabolaget. Og på Nørrebrovænge er de så småt også begyndt at få vind i håret på cykelture med frivillige piloter. Det er bare at lade sig inspirere og gennemføre det, der giver mening, på sit eget botilbud.

Det kræver gå-på-mod og tid at gå ind i disse nye former for samarbejde – hvad enten det drejer sig om frivillige, en lokal virksomhed eller naboer. Samtidig viser eksemplerne fra både Nordvest og Borgercenter Handicap, at resultatet giver glæde blandt beboere og andre involverede.