Hjælp til bæredygtig borgerinddragelse?

I kan få hjælp af handleRUM, hvad enten I har brug for inspiration, nye redskaber eller samlede løsninger til bedre borgerinddragelse, stærke lokale fællesskaber og et styrket samarbejde med civil- og lokalsamfund.

På vej mod bæredygtig borgerinddragelse

Konsulentvirksomheden handleRUM kan hjælpe jer med at få succes med inddragelsen af jeres målgruppe:

  • Sikre bred deltagelse og et brugbart udbytte
  • Sikre sammenhæng mellem strategi, formål og praksis
  • Sikre inspirerende metoder og formater.

Se eksempler på tidligere udførte opgaver.

Kontakt handleRUM, hvis I vil vide mere eller ønsker et uforpligtende møde.

Ydelser

handleRUM tilbyder:

  • Workshops, kurser og foredrag, som inspirerer og udvikler deltagernes kompetencer til at designe og facilitere grønne fællesskaber samt bæredygtige borgerinddragelsesprocesser
  • Rådgivning, som løfter jeres arbejde med grønne fællesskaber, grøn folkeoplysning og bæredygtig borgerinddragelse
  • Skræddersyede koncepter og inddragelsesprocesser, der engagerer mennesker i den bæredygtige omstilling af deres by og lokalsamfund.