Hvor besværligt må det være?

Hvor besværligt må det være at inddrage borgerne? 😳👂📢 

Borgerinddragelse og -dialog kan være besværligt. Ikke desto mindre får samspillet mellem kommune og borgere en større og større betydning for vores velfærd. Men måske besværlighederne i sidste ende kan føre til bedre resultater?

I handleRUMs nyhedsbrev for august kan du læse om vores arbejde med at styrke dialogen mellem kommuner og borgere. Du kan også læse om, hvordan den bæredygtige omstilling får en bredere appel og, hvordan vi kan sikre en mere helhedsorienteret planlægning af plejecentre og botilbud. 

Læs handleRUMs nyhedsbrev.