Inspiration

For handleRUM er det vigtigt at være en del af den offentlige debat og løbende bidrage med viden og knowhow. Yndlingstemaerne er bæredygtige fællesskaber, inddragelse af og samarbejde med borgere, civil- og lokalsamfund samt social trivsel og sundhed.

Læs handleRUMs artikler, kronikker og debatindlæg.

Du kan også finde inspiration til arbejdet med grønne fællesskaber, borgerinddragelse og lokalsamfund på handleRUMs temasider:

  • Grønne fællesskaber
  • Digitale fællesskaber

Kontakt stifter af handleRUM, Lise Holm-Rasmussen på 2392 2381 eller på lisehr@handleRUM.dk, hvis I vil vide mere.